ขั้นกว่าและที่สุดในภาษาอังกฤษ Comparative and Superlative

Easy - Easier – Easiest / ขั้นกว่าและที่สุด

More easy ไม่ถูกต้อง x

Easier  ง่ายกว่า

Easiest  ง่ายที่สุด

English is much easier than Thai.  ภาษาอังกฤษง่ายกว่าภาษาไทยเยอะเลย

This is the easiest thing I’ve ever done in my life. 
นี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เคยทำมาในชีวิต

(สังเกตว่ามี the หน้าคำคุณศัพท์ที่สุด)

คำคุณศัพท์พยางค์เดียว เติม –er หรือ –est ได้เลย

I am taller than him.  ฉันสูงกว่าเขา

It’s colder today than it was yesterday.  วันนี้หนาวกว่าเมื่อวาน

This is the coldest day of the year.  วันนี้เป็นวันที่หนาวที่สุดของปี

He is smarter than me.  เขาฉลาดกว่าผม

He’s the smartest person in this class.  เขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในชั้น

คำคุณศัพท์สองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er หรือ -est

I am happier than you.  ฉันมีความสุขมากกว่าคุณ

I am the happiest person in the world. 
ฉันเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลก

This comedian is funnier than the one before. 
นักแสดงตลกคนนี้ตลกกว่าคนก่อนหน้านี้

My brother is the funniest person in our family. 
น้องชายของฉันเป็นคนที่ตลกที่สุดในครอบครัว

คำคุณศัพท์สองพยางค์ขึ้นไปที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย Y ให้ใช้คำว่า more หรือ most นำหน้า

Math(s) is more boring than Geography. 
วิชาคณิตศาสตร์น่าเบื่อกว่าวิชาภูมิศาสตร์

History is the most boring subject. 
วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อที่สุด

This book is more interesting than that book. 
หนังสือเล่มนี้น่าสนใจกว่าเล่มนั้น

 He is the most interesting person I’ve ever met. 
เขาเป็นคนที่น่าสนใจที่สุดที่ฉันเคยพบ

She is more talented than her sister.  หล่อนเก่งกว่าน้องสาว

They are the most talented dancers in the competition.
พวกเขาเป็นนักเต้นที่เก่งที่สุดในการแข่งขันนี้

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะ... ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

ไปเที่ยวกรุงโตเกียวและเจอกก็อดซิลล่ากัน !! Let's go see Godzilla in Tokyo!

Responsive image

โกรธ โคตรยัวะ โมโห ทั้งแบบสูภาพและไม่สุภาพ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

สั่งอาหารเป็นภาษาอังกฤษ, Menu ออกเสียงว่าอย่างไร

Responsive image

There Is, There Are, Have, Has ใช้อย่างไร

Responsive image

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๙ Everyday English 9

Responsive image

ตัวคั่นเวลา กับ ของตาย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

หมดความอดทน ทนไม่ไหวแล้ว ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร