โมโหหิว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

angry = โกรธ hungry = หิว

แต่ทุกวันนี้มีสแลงที่เอาสองคำนี้มาผสมกันก็คือ 

hangry เฮงกรี (adj.) ซึ่งแปลว่าโมโหหิวนั่นเอง เช่น

I'm so hangry right now! 

ตอนนี้ฉันโมโหหิว

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

โดยบังเอิญ เผอิญว่า พอดีว่า ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

ถ่อมตน ภาคภูมิใจ หลงตัวเอง หยิ่ง จองหอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Sick ไม่ใช่แค่ป่วย มีอีกหลายความหมาย

อ้วน อวบ ฟิต ผอม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Used To กับ Ever ใช้ต่างกันอย่างไร

การเสนอหรือขอความช่วยเหลือ เป็นภาษาอังกฤษ

บอกเลิกแบบดี ๆ และแบบแรง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ

Shut Up, Be Quiet ใช้อย่างไร, ลดเสียงหน่อย เงียบซะ หุบปาก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร