เอาที่คุณสบายใจ ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อเรียนออนไลน์
กับอาจารย์อดัมพร้อมรับส่วนลด 40%

เอาที่คุณสบายใจ พูดเป็นภาษาอังกฤษได้หลายแบบ เช่น
Whatever floats your boat. 

Whatever pleases you.

Whatever works for you.  
Whatever you think is best. 
Whatever suits you. 
Whatever you'd like. 
Whatever you want. 
Whatever you see fit. 

Facebook Google Twitter


แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม