ไปไหนมา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดคอร์สออนไลน์
กับอาจารย์อดัม สูงสุดถึง 40 %

ไปไหนมา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

Where have you been?
เวะเออร แฮฟ ยูว บิน

Where ya been?
เวะเออร ย่ะ บิน

I have been…

I’ve been at the market.
อายฟ บิน แอท เthอะ ม่าร์ขิท

I’ve been at the mall.
อายฟ บิน แอท เthอะ มอล

I’ve been at school.
อายฟ บิน แอท สกู้เวิล

I’ve been at work.
อายฟ บิน แอท เวิรค

Where did you go?

Where’dya go?
เวะเออร จะ โกว

I went to….

I went to the market.

I went to the hospital.

Where have you been all my life?

Facebook Google Twitter


เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ซื้อแยกเป็นคอร์ส