สุดวุ่น ! คลิปตู้ปลาในซูเปอร์มาร์เก็ตแตก ปลาออกมาว่ายน้ำเกลื่อนพื้น

ตู้ปลาในซูเปอร์มาร์เก็ตแตก ปลาในตู้จึงออกมาว่ายน้ำดิ้นไปมาเกลื่อนพื้น 
 A supermarket's aquarium broke and all the fish started swimming around the store. 

aquarium อะ แคว่ รี เอิม(n.) ตู้ปลา 
หรือใช้คำว่า fish tank ก็ได้


พนักงานต้องพยายามจับปลา แต่มันป็นไปด้วยความยากลำบาก
Employees tried to pick up all the fish, but it was a difficult task.

employ อิม โพล่ย (v.) จ้าง, ว่าจ้าง
employee อิม โพล่ย ยี (n.) พนักงาน, ลูกจ้าง
employer อิม โพล่ย เยอรฺ (n.) นายจ้าง, ผู้ว่าจ้าง
pick up หยิบขึ้ินมา

Facebook Google Twitter