คัดจมูก น้ำมูกไหล อ้วก เป็นตหวัด มีไข้ คลื่นไส้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

คัดจมูก น้ำมูกไหล อ้วก เป็นตหวัด  มีไข้ คลื่นไส้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

I’ve got a stuffy nose.

ฉันคัดจมูก 


I’ve got a runny nose.

ฉันมีน้ำมูก /น้ำมูกไหล 


I’ve got a cold.

ฉันเป็นหวัด


I’ve got a cough.

ฉันไอ


I’ve got the flu.

ฉันเป็นไข้หวัด


I’ve got a fever.

ฉันมีไข้


I feel dizzy.

ฉันรู้สึกเวียนหัว


I’m not feeling that well.

ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย


I need to throw up/barf/yack/puke/vomit.

ฉันต้องอ้วก 


I feel nauseous. I have nausea. 

ฉันรู้สึกคลื่นไส้คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม