ไวยากรณ์เป๊ะเวอร์ Drink, Drank, Drunk

drink (n.) เครื่องดื่ม (v.) ดื่ม
I like to drink (v.) orange juice.
ฉันชอบดื่มน้ำส้ม
Would/will you buy me a drink(n.), please?
 คุณช่วยซื้อเครื่องดื่มให้ฉันได้ไหม
 ตอบได้ว่า No, I won’t.  Yes, I will.


drank (v.2) ดื่ม
Yesterday I drank(v.2) a lot of water.
เมื่อวานฉันดื่มน้ำเยอะมาก


drunk (v.3) ดื่ม (adj.) เมา
Have you ever drunk(v.3) alcohol before?
คุณเคยดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนไหม 
He’s very drunk(adj.) and shouldn’t drive.
เขาเมามากและไม่ควรขับรถ

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

Compete, Competition, Competitive ใช้อย่างไร

Responsive image

Get In, Get Out, Get On, Get Off ใช้อย่างไร

Responsive image

Bad Ass! ไม่ได้แปลว่าตูดชั่ว !

Responsive image

Similar, Same, Like ใช้อย่างไร

Responsive image

ว่าแล้วเชียว พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

เคยอาบน้ำร้อนมาก่อน เคยทำมาแล้ว เคยไปมาแล้ว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

Hurt, Pain, Sore, Ache ใช้ต่างกันอย่างไร

Responsive image

Put This Behind Me แปลว่าอะไรกันแน่ ?!?