ไวยากรณ์เป๊ะเวอร์ Drink, Drank, Drunk

drink (n.) เครื่องดื่ม (v.) ดื่ม
I like to drink (v.) orange juice.
ฉันชอบดื่มน้ำส้ม
Would/will you buy me a drink(n.), please?
 คุณช่วยซื้อเครื่องดื่มให้ฉันได้ไหม
 ตอบได้ว่า No, I won’t.  Yes, I will.


drank (v.2) ดื่ม
Yesterday I drank(v.2) a lot of water.
เมื่อวานฉันดื่มน้ำเยอะมาก


drunk (v.3) ดื่ม (adj.) เมา
Have you ever drunk(v.3) alcohol before?
คุณเคยดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนไหม 
He’s very drunk(adj.) and shouldn’t drive.
เขาเมามากและไม่ควรขับรถ

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

สอนจระเข้ว่ายน้ำ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Ought To, Oughta, Should แปลว่าอะไรและใช้อย่างไร

ขี้อ้อน ร้อนตัว เรียกร้องความสนใจ หายกัน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ฟุ่มเฟือย ประหยัด มัธยัสถ์ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Good, Well, Nice ใช้แตกต่างกันอย่างไร

โลกสวย พูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร

Don’t You, Didn’t You, Aren’t You ที่ท้ายประโยค ใช้อย่างไร

ไวยากรณ์เป๊ะเวอร์ Drink, Drank, Drunk