ไวยากรณ์เป๊ะเวอร์ Drink, Drank, Drunk

drink (n.) เครื่องดื่ม (v.) ดื่ม
I like to drink (v.) orange juice.
ฉันชอบดื่มน้ำส้ม
Would/will you buy me a drink(n.), please?
 คุณช่วยซื้อเครื่องดื่มให้ฉันได้ไหม
 ตอบได้ว่า No, I won’t.  Yes, I will.


drank (v.2) ดื่ม
Yesterday I drank(v.2) a lot of water.
เมื่อวานฉันดื่มน้ำเยอะมาก


drunk (v.3) ดื่ม (adj.) เมา
Have you ever drunk(v.3) alcohol before?
คุณเคยดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนไหม 
He’s very drunk(adj.) and shouldn’t drive.
เขาเมามากและไม่ควรขับรถ

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

You know? You never know. I've never known. ใช้ต่างกันอย่างไร

Put This Behind Me แปลว่าอะไรกันแน่ ?!?

ระวังออกเสียงผิด ! คำที่สะกดด้วย AR แต่ออกเสียงเป็น ER

Island Iceland Ireland ออกเสียงอย่างไร

On ออกเสียงว่า เอิน เหรอ ?!?

แพงหูฉี่ ! โคตรแพง ! ราคาถูกมาก ! โคตรถูก ! ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Shut Up, Be Quiet ใช้อย่างไร, ลดเสียงหน่อย เงียบซะ หุบปาก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ตามน้ำ ไปหาเอาข้างหน้า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร