คำที่ลงท้ายด้วย -ed ออกเสียงอย่างไรกันแน่

เมื่อเติม -ed ท้ายคำ ออกเสียงอย่างไร?

การออกเสียง -ed มี 3 กรณีด้วยกัน คือ


1. ลงท้ายด้วยเสียงก้อง (b, g, h, j, l, m, n, r, v, w, y, z)  เมื่อเติม –ed  ออกเสียงเป็น ด
  •  opened  ออกเสียงว่า โอเปินดฺ  
  •  trimmed  ออกเสียงว่า ทริมดฺ

2. ลงท้ายด้วยเสียงไม่ก้อง (c, f, k, p, s, x, ch, sh) เมื่อเติม –ed  ออกเป็น ท
  •     walked  ออกเสียงว่า  วอคฺทฺ
  •     talked  ออกเสียงว่า  ทอคฺทฺ
  •     jumped  ออกเสียงว่า  จัมพฺทฺ

3. ลงท้ายด้วย T หรือ D  เมื่อเติม  -ed  ออกเสียงเป็น  ถิด  หรือ ดิด
  •     wanted  ออกเสียงว่า  วอนถิด / วอนหนิด
  •     needed  ออกเสียงว่า  นีดิด
  •     decided  ออกเสียงว่า  เดอะซายดิด
  •     invited    ออกเสียงว่า  อินไฟถิด

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

โน้มน้าว ชักชวน กระตุ้น เกลี้ยกล่อม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ใจร้อน ใจเย็น สบาย ๆ ชิว ๆ เย็นชา เยือกเย็น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

งก ขี้เหนียว โลภ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประหยัด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Never, Ever ใช้อย่างไร

มองโลกในแง่ดี มองโลกในแง่ร้าย ข้อดีข้อเสียภาษาอังกฤษว่าอย่างไร, -ISM อ่านว่าอะไรและใช้อย่างไร

เปรี้ยว หวาน เผ็ด เค็ม รสจัด เลี่ยน ขม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

การนับเลขเป็นภาษาอังกฤษ

ปิดทองหลังพระ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร