สังหรณ์ใจ, สัญชาตญาณ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

ลางสังหรณ์ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร?

I have a hunch that tomorrow I might eat lunch with my friend.
ฉันสังหรณ์ใจว่า พรุ่งนี้ฉันอาจจะไปกินข้าวกับเพื่อน

วิธีการเขียนประโยค

I have a hunch that…..
I have a premonition that…  
ฉันสังหรณ์ใจว่า....

I have a hunch that they are planning to betray me! 
ฉันกำลังสังหรณ์ว่าพวกเขาวางแผนจะทรยศฉัน

I have a hunch that Sueching is thinking of mean things to say about me.
ฉันมีลางสังหรณ์ว่า ซูฉิงกำลังอะไรร้ายๆเกี่ยวกับฉัน

instinct  อินสทิงคฺทฺ (n.)
สัญชาตญาณ

Every animal has the basic instinct of survival. 
สัตว์ทุกๆ ตัวมีสัญชาตญาณของการเอาตัวรอด

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

7 คำสแลงที่ใช้กันบ่อย American Slang

อย่าเอาทั้งชีวิตของเราไปรอใครเลย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Ought To, Oughta, Should แปลว่าอะไรและใช้อย่างไร

Everyday กับ Every day เมื่อไหร่เขียนติดกันและเมื่อไหร่เขียนแยกกัน ???

ซาบซึ้ง ลึกซึ้ง จูงใจ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

10 สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้สัตว์เปรียบเทียบ

สัมภาษณ์งาน เป็นภาษาอังกฤษ

๕ คำที่แปลว่าตลก 5 Words That Mean Talok