แอ๊บแบ๊ว แก้มป่อง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

to act cute  
แอ๊บแบ๊ว

to act innocent 
แอ๊บแบ๊ว

She is trying to act innocent and cute.  
เธอพยายามที่จะแอ็บแบ๊วและน่ารัก

She is making a cute face. 
เธอทำหน้าตาน่ารัก

She is making a puffy face. 
เธอทำแก้มป่อง

To make a peace sign
ทำท่าชูสองนี้ว  

I’m innocent 
ฉันบริสุทธิ์

I’m not guilty! 
ฉันไม่ผิด

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ใจเย็น ๆ พูดเป็นภาษาอังกฤษได้หลายแบบ

คำภาษาอังกฤษที่ออกเสียงได้มากกว่าหนึ่งแบบ

ชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันเปรียบเทียบสำเนียงกัน

เล่นตัว เล่นกับความรู้สึก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

How are you going? ไม่ได้แปลว่า คุณจะไปอย่างไร What's up? What are you up to?

เป็นยังไงบ้าง คุณมาจากไหน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Take A Shower, Take A Bath

โน้มน้าว ชักชวน กระตุ้น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร