แอ๊บแบ๊ว แก้มป่อง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

to act cute  
แอ๊บแบ๊ว

to act innocent 
แอ๊บแบ๊ว

She is trying to act innocent and cute.  
เธอพยายามที่จะแอ็บแบ๊วและน่ารัก

She is making a cute face. 
เธอทำหน้าตาน่ารัก

She is making a puffy face. 
เธอทำแก้มป่อง

To make a peace sign
ทำท่าชูสองนี้ว  

I’m innocent 
ฉันบริสุทธิ์

I’m not guilty! 
ฉันไม่ผิด

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เนื้อคู่ไม่จำเป็นต้องหา ถึงเวลาก็มาเอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษจากหนังเรื่อง Vacation

Make กับ Do ใช้ต่างกันอย่างไร

วัฒนธรรมไทยกับอเมริกันต่างกันอย่างไรบ้าง

เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย อธิบายฝรั่งอย่างไรดี

Scared, Afraid, Fear, Frightened, Terrified ใช้อย่างไร

โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร