ทำใจ ตัดใจ หักห้ามใจ ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

"ทำใจเหอะ" แปลตรงตัวเป็น "do heart" ไม่ได้นะ เดี๋ยวผู้ฟังไม่รู้เรื่องครับ ถ้าพูดง่ายๆว่า 
1. Get over it! ทำใจกับเรื่องนั้น   2. Let it go!  ปล่อยมันไป 
หรือ  3. Move on with your life! มุ่งหน้าสู่เส้นทางใหม่ในชีวิต 
แบบนี้จะสื่อความหมายได้ชัดเฟ่อรฺ ๕๕๕
ตัวอย่างอื่นๆ
ทำใจกับ…
to get over + นาม
เช่น I broke up with my ex over a year ago 
and I still can’t get over him/her.
เลิกกับแฟนเก่ามาเป็นปีแล้ว ยังทำใจไม่ได้ซักที 

ตัดใจจาก…
to move on from…นาม
เช่น Moving on from someone that we love is very difficult.
การตัดใจจากคนที่เรารักเป็นสิ่งที่ยากมาก


หักห้ามใจไม่ให้…
to restrain myself from + กริยาเติม ing
เช่น I’m trying to restrain myself from getting angry.
ฉันพยายามหักห้ามใจไม่ให้โมโห

งดเว้นจาก…
to refrain/abstain from + กริยาเติม ing
เช่น I abstain from eating meat during this holiday.
ฉันงดเว้นจากการกินเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลนี้

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

Slang Words and Phrases คำและวลีสแลง

ขนาด...ยังไม่ได้เลย แล้วจะ...ได้เหรอ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Then แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร

ไม่น่าเชื่อ ไม่น่าเชื่อถือ น่าอัศจรรย์ น่าสนใจ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Cost ไม่ได้ใช้บอกราคาอย่างเดียวนะจ๊ะ !!

ขอนั่งด้วยได้มั้ย ขอร่วมโต๊ะด้วยได้มั้ย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Get, Got ใช้อย่างไร

Never, Ever ใช้อย่างไร