เรื่องมาก เยอะ เลือกมาก จู้จี้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

You are a lot! X งง

You are a lot to handle. คุณเป็นคนเยอะ

You have many stories. คุณมีเรื่องราวจะเล่าให้ฟังหลายเรื่อง 

high-maintenance เรื่องมาก

You are very high-maintenance. คุณเป็นคนเรื่องมาก

maintain (v.) ธำรงรักษา

Let’s try to maintain a good relationship with them. 

เราควรพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขา

You are so hard to please. คุณเป็นคนทำให้พอใจยาก

Sueching is so hard to please. ซู่ชิงเป็นคนทำให้พอใจยาก

demanding เรื่องมาก, เรียกร้องเยอะ

You are so demanding. คุณเป็นคนเรื่องเยอะเกินควร

I demand justice. ฉันเรียกร้องความยุติธรรม

He is very demanding. เขาเป็นคนเรื่องมาก

Sueching is very demanding. ซู่ชิงเป็นคนเรื่องมาก

You’re all very demanding. พวกคุณทั้งหมดเรื่องมาก

picky (adj.)  จู้จี้จุกจิก, เลือกมาก

He is so picky. เขาคนเลือกมาก

You are a picky eater. คุณเป็นคนที่กินยาก

Fussy จู้จี้จุกจิก, ขี้บ่น

Quit being so fussy all the time! 

เลิกทำตัวเรื่องมากตลอดเวลาได้แล้ว

มากกว่านั้นถ้าอยากสื่อความหมายว่า อย่าเยอะ ก็พูดได้หลายแบบ เช่น

Stop being so high-maintenance!

Stop being so demanding!

Stop being so fussy!

เป็นต้นครับ

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

เอาเปรียบ ได้เปรียบ เสียเปรียบ ในภาษาอังกฤษจะพูดอย่างไร

อ่อย จีบ ยั่วยวน เจ้าชู้ ขี้หึง ภาษาอังกฤาว่าอย่างไร

ค่านิยม กับ รสนิยม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

10 วิธีตอบคำถามว่า How are you?

ด่วนสรุป สันนิษฐาน สรุปเอาเอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

How About You? [Ep8] คุณชอบฤดูไหนมากที่สุด ???

Get Loose/Let Loose แปลว่าอะไร

ไหน ๆ ก็ไหน ๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร