ไปเล่นเกมนินเท็นโดที่ญี่ปุ่นกัน !! เบี้ยวนัดภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เบี้ยวนัด พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า

to stand somebody up, to not show up, หรือ to flake out เช่น

He stood me up last night! 

เมื่อคืนเค้าเบี้ยวนัด

He didn't show up to the meeting.

เค้าไม่ได้ไปประชุม (เบี้ยวประชุม)

He flaked out on us.

เค้าตัดสินใจที่จะไม่ไปกับพวกเรา (เบี้ยว)

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ต้องไปแล้ว ต้องรีบไปแล้ว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Cause, Caused, Causing ใช้อย่างไร

อย่าเอาฉันมาเป็นเรื่องเล่น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เหนื่อย หมดแรง อ่อนเพลีย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ระบายความรู้สึก ยกภูเขาออกจากอก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Method ≠ เม็ดตอด หรือ เมธอด

เข้านอน ตบมือข้างเดียวไม่ดัง กิ๊ก ตอกย้ำซ้ำเติม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

How About You? [Ep3] มื้อเช้าชอบกินอะไร ? What do you like to have for breakfast?