ความสามารถ ศักยภาพ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

I see a young man with potential.

ฉันเห็นเด็กหนุ่มที่มีศักยภาพ


potential

ศักยภาพ


I think you have the potentital to be a great leader.

ฉันคิดว่าคุณมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม


ability

ความสามารถ / ศักยภาพ


 He is a man of extraordinary abilities.

เขาคือผู้ชายที่มีความสามารถสุดพิเศษคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม