สเปค ใจละลาย หนุ่มเนื้อหอม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

What does a typical 52-year-old man look like? ผู้ชายวัย 52 ปี ปรกติแล้ว มีหน้าตาเป็นอย่างไร

typical (adj.) ปกติธรรมดา 

อ่านว่า ทิผิเขิ่ล

This guy’s a stud! 

ผู้ชายคนนี้เสน่ห์แรง

stud (n.) ผู้ชายเสน่ห์แรง, หนุ่มเนื้อหอม หรือใช้คำว่า hunk ก็ได้

He’s been melting hearts around the world. 

เขาทำให้คนทั่วโลกใจละลาย

melt (v.) ละลาย

อ่านว่า เม็ลท

to melt someone’s heart 

ทำให้ใครสักคนใจละลาย

Is he your type? 

เขาเป็นสเปคของคุณไหม
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม