เรียนภาษาอังกฤษจากหนังเรื่อง The Stanford Prison Experiment

The Stanford Prison Experiment

In 1971, the Stanford University Psychology Department created a simulated jail using students as prisoners and guards.

ในปี 1971 ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ดได้จัดสร้างเรือนจำจำลอง โดยใช้นักศึกษาเป็นนักโทษและผู้คุม

The results shocked the world.
ผลการทดลองทำให้โลกตะลึง

Would you rather be a guard or a prisoner?
คุณอยากเป็นผู้คุมหรือนักโทษมากกว่ากัน

I don’t think I have the qualities to be a guard.
ผมไม่คิดว่าผมมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้คุม

Prisoner seems like it’ll be less work.
นักโทษดูน่าจะงานน้อยกว่านะ

Nobody likes guards.
ไม่มีใครชอบผู้คุมหรอก

This experiment will be an extension of my research into the effects prisons can have on human behavior.
การทดลองนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าเรื่องผลของเรือนจำที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์

 You’re gonna be pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards.
คุณจะดีใจที่ได้รู้ว่าคุณทั้งหมดได้รับเลือกให้เป็นผู้คุมเรือนจำ

But under no circumstances whatsoever are you to physically assault the prisoners in any way.
ห้ามมีการทำร้ายร่างกายนักโทษไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

So remember, just as you are watching the prisoners, my graduate staff and I will be watching you.
จำไว้ด้วยว่า ในขณะที่คุณกำลังจับตามองนักโทษ คณะเจ้าหน้าที่นักศึกษาและผมจะจับตามองดูคุณอยู่

Rule number one, prisoners must remain silent.
กฎข้อที่หนึ่ง นักโทษจะต้องอยู่อย่างเงียบๆตลอดเวลา

This is an exercise period.
คาบนี้เป็นการออกกำลังกาย

Is it just me or are these guys taking this thing a bit too seriously?
นี่ฉันคิดไปเองหรือว่าพวกนี้จริงจังมากไปหน่อย

Why don’t you give me 20 push-ups?
ไหนแกวิดพื้นซัก 20 ทีให้ฉันหน่อยสิ

You’ll address me as Mr Correctional Officer.
แกต้องเรียกฉันว่าท่านผู้คุมความประพฤติ

This might be an interesting two weeks after all.
ว่าไปแล้วสองสัปดาห์นี้อาจจะน่าสนใจก็ได้นะ

Why don’t you make up your bunk?
ทำไมไม่เก็บที่นอนล่ะ (bunk คือเตียงนอนสองชั้น)

I did, Mr Correctional Officer.
จัดแล้วครับ ท่านผู้คุม

Well, that’s not what I see.
อ้าว แต่ฉันไม่ได้เห็นอย่างนั้นนี่

You just hit him.
นายเพิ่งชกเขานะ

You’re not supposed to hit him.
แกชกเขาไม่ได้นะ

Should we step in?
เราจะเข้าไปทำอะไรซักอย่างดีมั้ย

Let the guards figure it out.
ปล่อยให้ผู้คุมคิดหาทางเอาเอง

Let’s see where it goes.
ดูกันซิว่าจะเป็นยังไงต่อไป

How about we make this a night to remember?
เรามาทำคืนนี้ให้เป็นคืนที่น่าจดจำกันดีมั้ย

This is all real. They won’t let you go.
นี่มันจริงทุกอย่าง เขาจะไม่ปล่อยแกไปหรอก

They won’t let us leave.
เขาจะไม่ปล่อยให้พวกเราออกไป

They are not prisoners.  Those are not subjects.
พวกเขาไม่ใช้นักโทษนะ พวกนั้นไม่ใช้ตัวทดลองนะ

They are boys and you are harming them.
พวกเขาเป็นแค่เด็กหนุ่มแล้วคุณก็กำลังทำร้ายเขา

Please let me out of here.  I want out!
ปล่อยฉันออกไป ฉันต้องการออกไป

I want out, now!
ฉันต้องการออกไปเดี๋ยวนี้คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม