โรซี่มีแฟนสามคน จริงหรือไม่

โรซี่มีแฟนสามคนจริงหรือไม่ ?!? ชมคลิปแล้วจะรู้ !!

Does Rosie really have three boyfriends?1? Watch the clip to find out!


Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ขอโทษแทน โทษคนอื่น โยนความผิด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ฝากซื้ออะไรมั้ย เอาอะไรมั้ย ซื้อฝาก ภาษาอังกฤาว่าอย่างไร

ไม่มี ไม่ได้แปลว่า No Have! งั้น Have, Has, Got ใช้อย่างไร

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

ออกตัวแรง หงายเงิบ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

มีเหตุผล ไร้เหตุผล มั่วซั่ว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

About To, Going To, Gonna ใช้อย่างไร

Used To กับ Ever ใช้ต่างกันอย่างไร