สำเนียงอเมริกันกับบริติชต่างกันอย่างไร


Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

ลองใจดู ลองคบหากันดู ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

To ใช้อย่างไร

Responsive image

Ajarn Adam with Ajarn Mark อดัมกับมาร์ค

Responsive image

เกรงใจพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

จงฉกฉวยวันเวลาเอาไว้ ชีวิตมันสั้น รีบทำเมื่อมีแรง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

พึ่งพา เชื่อใจ น่าเชื่อถือ ขึ้นอยู่กับ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

คำที่ชาวอเมริกันกับอังกฤษออกเสียงไม่เหมือนกัน

Responsive image

Different กับ Difference ใช้ต่างกันอย่างไร