Add Insult To Injury แปลว่าอะไร ? ตอกย้ำซ้ำเติม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

Add Insult To Injury แปลว่าอะไร ?


ถ้ามีคนพูดว่า "No need to add insult to injury" เขาหมายถึงว่า


a. No need to make the situation worse. 

ไม่ต้องทำให้สถานการณ์แย่กว่าเดิม, ไม่ต้องตอกย้ำซ้ำเติม


b. No need to hurt anybody.

ไม่ต้องทำร้ายใคร


c. No need to add everything up.

ไม่ต้องบวกทุกอย่าง


d. He or she doesn't need anything.

เขาไม่ต้องการอะไรคำตอบคือ  "No need to add insult to injury" หมายถึง

a. No need to make the situation worse. 

ไม่ต้องทำให้สถานการณ์แย่กว่าเดิม, ไม่ต้องตอกย้ำซ้ำเติม
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม