จินตนาการ ความตระหนักรู้ ทำได้ดี ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

awareness ความตระหนักรู้

aware ทราบ

imagine จินตนาการ

imagination จินตนาการ

imaginative เต็มไปด้วยจินตนาการ


small, tiny เล็ก ๆ

itty bitty เล็ก ๆ


We’ll learn about… เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ...

เช่น Today, we will learn about awareness and imagination. 

วันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องความตระหนักรู้และจินตนาการ


Enjoy your class. 

ขอให้สนุกกับชั้นเรียน

Let’s start our first activity. 

เรามาเริ่มกิจกรรมแรกกัน

I would like you to send your gesture to the person next to you. 

ฉันอยากให้คุณส่งท่าทางไปยังคนข้าง ๆ

gesture กิริยา ท่าทาง

I want you act like an animal, and we will guess what you are. 

ฉันอยากให้คุณทำท่าเลียนแบบสัตว์ แล้วเราจะเดากันว่าเป็นสัตว์อะไร

Let’s guess. 

มาเดากันเถอะ



กล่าวคำชม


Very good. ดีมาก

Well done. ทำได้ดีมาก

Good job. ทำได้ดีมาก

Give yourself a hand. ปรบมือให้ตัวเอง

Clap your hands for yourself. ปรบมือให้ตัวเอง

Give yourselves a round of applause. ปรบมือให้ตัวเอง


ถามความรู้สึก


How do you feel about this class? 

เรียนวันนี้เป็นอย่างไร


กล่าวลา


Hope to see you next time. 

เจอกันใหม่คราวหน้า

I hope you enjoyed the class today. 

หวังว่าคุณสนุกกับชั้นเรียนวันนี้

See you next time. 

เจอกันคราวหน้า

Thanks, everybody. / Thank you everybody. 

ขอบคุณทุกคน 



คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม