ห้าม ถูกห้าม แบน รสชาติจืดชืด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ห้าม ถูกห้าม แบน รสชาติจืดชืด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

No swimming in this lake.  ห้ามว่ายน้ำในทะเลสาบ

No smoking in the building.  ห้ามสูบบุหรี่ในตัวอาคาร

หรือใช้คำว่า Don't ที่แปลว่า อย่า

Don't swim in this lake.  ห้ามว่ายน้ำในทะเลสาบ

Don't smoke in the building.  ห้ามสูบบุหรี่ในตัวอาคาร

หรือใช้ forbidden หรือ prohibited ที่แปลว่าหูกห้าม

Speaking on the phone is forbidden in the cinema.
ห้ามพูดโทรศัพท์ในโรงหนัง

Fires are prohibited here.
ห้ามก่อไฟที่นี่

This activity is banned.  กิจกรรมนี้ถูกห้าม

ban ก็ยังใช้เป็นกริยาได้เหมือนกันเช่น

I hope they don't ban this movie.
หวังว่าเค้าจะไม่แบบนหนังเรื่องนี้


Banned ออกเสียงเหมือนกับ Band  วงดนตรี

เวลาออกเสียงคำเหล่านี้ให้ระวังการพูดเสียงควบกล้ำให้ถูกต้อง

Brand  ยี่ห้อ

Bland  จืดชืด

Thai food isn't bland. อาหารไทยไม่จืดคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม