ความกล้าหาญ ขี้ขลาด อย่าปอดแหก อย่าขี้ขลาด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

bravery  

ความกล้าหาญ


He is known for his bravery.

เขาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้กล้า


courage 

ความกล้าหาญ


I admire your courage.

ฉันยกย่องในความกล้าหาญของคุณ


coward 

ขี้ขลาด


Don’t be a coward! 

อย่าขี้ขลาด


Don’t chicken out!

อย่าปอดแหก/อย่าขี้ขลาดคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม