บูลลี่ รังแก ฝันร้าย ต้อนรับ

บูลลี่ รังแก ฝันร้าย ต้อนรับ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

    

Getting bullied at school is a nightmare. 

การโดนรังแกที่โรงรียนเป็นฝันร้าย


bully (n.) คนพาล (v.) พาล, รังแก 

อ่านว่า บึ๊ลี หรือ บุ๊ลี


nightmare (n.) ฝันร้าย 

อ่านว่า ไน่ทฺแมร์


His new classmates noticed he was going through a hard time. 

เพื่อนใหม่ในห้องเรียนสังเกตว่าเขากำลังผ่านช่วงที่ลำบาก


to go through a hard time 

ผ่านช่วงที่ยากลำบาก


They wanted to make him feel welcome. 

พวกเขาอยากให้เขารู้สึกได้รับการต้อนรับ


welcome (v.) 

ต้อนรับ


feel welcome 

รู้สึกได้รับการต้อนรับ


“We got you some stuff because of how generous you are.”

เราซื้ออะไรบางอย่างให้คุณ เพราะคุณมีน้ำใจ


generous (adj.) เอื้อเฟื้อ, มีน้ำใจ 

อ่านว่า เจ้น เหนอะ เหริส


Don’t be a bully! 

อย่ารังแกคนอื่นคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม