ขอโทษ ฉันผิดเอง อย่าโทษคนอื่น ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร ?

Don't blame others. 

อย่าโทษคนอื่น


I'm sorry. It was my fault. 

ขอโทษ ฉันผิดเอง


Sorry. My bad. 

ขอโทษ ฉันผิดเอง


It wasn't your fault. 

มันไม่ใช่ความผิดของคุณ


control yourself ควบคุมตัวเอง

control อ่านว่า เขิ่นโทร่ล


You need to control yourself. 

คุณต้องควบคุมตัวเอง


I'm in control. 

ฉันควบคุมได้


I've got this under control. 

ฉันควบคุมเรื่องนี้ได้
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม