ทำฟัน ครอบฟัน อุดฟัน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

การทักทาย


Good morning สวัสดีตอนเช้า

Good afternoon สวัสดีตอนบ่าย

Good evening สวัสดีตอนเย็น

How can I help you? / Can I help you? มีอะไรให้ช่วยไหม

How can I help you today? วันนี้มีอะไรให้ช่วยไหม


การแจ้งขั้นตอนการรักษา


root canal treatments การรักษารากฟัน

crown ครอบฟัน มงกุฎ


There are 2 steps for root canal treatments. 

การรักษารากฟันมี 2 ขั้นตอน


There are 2 sessions for root canal treatments.

การรักษารากฟันมี 2 รอบฃ


First, they do the cleaning.

ขั้นตอนแรก ทำความสะอาดฟัน


Next, they do the filling. 

ขั้นตอนต่อไป ทำการอุดฟัน


filling (n.) การอุดฟัน ไส้

filling (adj.) หนัก 


การแจ้งค่าใช้จ่ายในการรักษา


The total cost of the treatment is 10,000 Baht.

การรักษาราคา 10,000 บาท


The treatment costs 10,000 Baht. 

การรักษาราคา 10,000 บาท


You have to pay 5,000 Baht after the first session. 

คุณต้องจ่าย 5,000 บาท หลังรับการรักษารอบแรก


The rest will be paid after the next session. 

ส่วนที่เหลือจะจ่ายในรอบถัดไป 
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม