คิดขึ้นมา ออกแบบ ลวดลาย เอียงตัว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์...


นักวิจัยที่โตเกียวของญี่ปุ่นแก้ปัญหาการทรงตัวของร่างกาย ด้วยการประดิษฐ์หางหุ่นยนต์สำหรับมนุษย์ หลังทำการศึกษาหางของสัตว์ชนิดต่างๆ ก่อนมาออกแบบเป็นหางมนุษย์ที่สวมใส่ได้ ซึ่งหางนี้จะช่วยการทรงตัวของคนที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่ว่าจะผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ มีระบบเซนเซอร์ ถ้าเราเอียงตัวไปทางซ้าย หางก็จะเอียงไปทางขวาเพื่อความสมดุล 

หากเราก้มตัวลงหางก็จะยกตัวขึ้น พยุงน้ำหนักไม่ให้ล้ม เลียนแบบหางของสัตว์ตามธรรมชาติให้มากที่สุด 

โดยเลียนแบบจากหางของม้าน้ำจนใช้งานได้ดีทีเดียว แต่ขณะนี้ยังไม่มีการวางขายในท้องตลาดเรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม

Researchers in Japan have come up with a robotic tail for humans. นักวิจัยในประเทศญี่ปุ่นได้คิดค้นหางหุ่นยนต์สำหรับมนุษย์ come up with 

คิดขึ้นมา They designed a wearable human tail. พวกเขาออกแบบหางมนุษย์ที่สวมใส่ได้ design (v.) ออกแบบ (n.) ลวดลาย

อ่านว่า ดิซ่ายนฺ If you lean left, the tail swings right. ถ้าคุณเอียงตัวไปทางซ้ายหางก็จะไปทางขวา If you lean down the tail swings upward. ถ้าคุณก้มตัวลงไป หางก็จะยกตัวขึ้น lean (adj.) มีไขมันน้อย (v.) เอียงตัว

อ่านว่า ลีน The tail is inspired by seahorses. หางชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากม้าน้ำ seahorse (n.) ม้าน้ำ อ่านว่า ซี่โฮร์ส รายละเอียดเพิ่มเติม https://morning-news.bectero.com/inte...คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม