บอกทางเป็นภาษาอังกฤษ ตรงไป เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เลี้ยวกลับ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

บอกทางเป็นภาษาอังกฤษ 

ฉันไม่ใช่คนแถวนี้ 

ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 


I’m not from around here. 

ฉันไม่ใช่คนแถวนี้


I’m sorry. 

ฉันขอโทษ


I’m not sure.

 ฉันไม่แน่ใจ


I’m not from around here. 

ฉันไม่ใช่คนแถวนี้


I don’t live around here. 

ฉันไม่ได้อาศัยอยู่แถวนี้


You should try asking one of the motorcycle taxi drivers, because  

they usually know the directions of each area pretty well. 

คุณควรถามมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือแท็กซี่เพราะเขารู้ทางดี


You should ask them, because they’ll probably know.

คุณควรถามพวกเขาเพราะพวกเขารู้ทางดี


Go straight.  

ตรงไป


Turn right. / Take a right.

 เลี้ยวขวา


Take a left. / Turn left. 

เลี้ยวซ้าย


Make a U-turn. 

เลี้ยวกลับ


U-turn up ahead at the intersection. 

เลี้ยวกลับตรงทางแยกข้างหน้า


Take a left into the first street. 

เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแรก


Take a left at the first street on the left.  

เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแรก 


It's on the left hand side. / It's on the left. 

มันอยู่ข้างซ้ายมือ


It's on the right hand side. / It's on the right. 

มันอยู่ข้างขวามือ


It's right next to... มันติดกับ...คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม