โกงการเลือกตั้ง เรื่องอื้อฉาว เลือกปฏิบัติ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์ 

เกิดข่าวดังที่ญี่ปุ่น เมื่อมีโรงเรียนแพทย์อย่างน้อย 9 แห่ง 

ที่มาตราการกีดกันผู้หญิง ไม่ให้สอบผ่านเข้ามาเรียน 


At least nine Japanese medical schools have tried to exclude female students.

โรงเรียนแพทย์อย่างน้อย 9 แห่ง ที่ญี่ปุ่น มีมาตราการกีดกันผู้หญิง ไม่ให้สอบผ่านเข้ามาเรียน


at least อย่างน้อย


exclude (v.) ไม่รวม,ตัดออกไป 

อ่านว่า อิค สกลู้ด


include (v.) รวมเข้าไว้ 

อ่านว่า อินคลูด


โดยการสอบสวนเริ่มตั้งแต่เดือน ส.ค. ที่ผ่านมา หลังจากมีรายงานออกมาว่า 

มหาวิทยาลัยแพทย์โตเกียว มีการโกงคะแนนผู้สมัครสอบหญิง เพื่อไม่ให้สอบผ่าน


 They rigged women's test results. 

เขาได้โกงผลสอบของนักเรียนผู้หญิง


rig (v.) จัดการให้เป็นไปตามความต้องการของเราด้วยวิธีการที่ไม่ซื่อสัตย์ 

อ่านว่า ริก


to rig an election 

โกงการเลือกตั้ง


ภายหลังเกิดเรื่องอื้อฉาว ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยดังกล่าว 

ได้ออกมาขอโทษ ที่ทรยศความเชื่อมั่นต่อสาธารณะชน 


They apologized for the scandal. 

เขาขอโทษสำหรับเรื่องอื้อฉาวนี้


scandal (n.) เรื่องอื้อฉาว 

อ่านว่า สแก้นเดิล


จากนั้นรัฐบาลก็เริ่มตรวจสอบโรงเรียนแพทย์อีก 81 แห่งทั่วประเทศ 

พบว่าทำให้หลายคนผิดหวัง เมื่อพบว่ามีอีก 8 แห่ง ที่โกงเช่นเดียวกัน 

ทำให้เกิดความไม่พอใจระดับชาติ 


This has caused a national outcry. 

นี่ทำให้เกิดความไม่พอใจระดับชาติ


outcry (n.) การโห่ร้องของมวลชน 

อ่านว่า เอ้าทคราย


เพราะที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นพยายามส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ามาทำงานมากขึ้น 

โดยเฉพาะในต่ำแหน่งสูงๆ แต่กลับไม่เป็นผล เพราะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้น 

โดยแหล่งข่าวรายหนึ่งบอกว่า เหตุผลที่ลดจำนวนผู้หญิง เมื่อเรียนจบแล้ว 

ก็จะไม่ทำงานรักษาคนไข้ แต่จะแต่งงานอยู่บ้านเลี้ยงลูก

 

 Don't discriminate. 

อย่าเลือกปฎิบัติ


discriminate (v.) เลือกปฎิบัติ

อ่านว่า ดิ สกริ้ม หมิ เหนทคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม