ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย โดนตัดไฟ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสส่วนลดคอร์สออนไลน์
กับอาจารย์อดัมสูงสุดถึง 500฿!

Expenses / Bills  ค่าใช้จ่ายต่างๆ

  Expenses ค่าใช้จ่าย

I have so many expenses in my life.  

ฉันมีค่าใช้จ่ายในชีวิตมากมาย

Bill  ใบเรียกเก็บเงิน

I have so many bills to pay.  

ฉันมีใบเรียกเก็บเงินที่ต้องจ่ายหลายใบ

I haven’t paid my electricity bill yet.  

ฉันยังไม่ได้จ่ายค่าไฟฟ้าเลย

Electric bill  บิลค่าไฟฟ้า

I hope they don’t cut off my electricity because I haven’t paid my bill yet.
ฉันหวังว่าเขาคงไม่ตัดไฟฟ้านะเพราะฉันยังไม่ได้จ่ายบิลเลย

They cut off my electricity because I didn't pay my bill.

เค้าตัดไฟฟ้าฉันเพราะฉันไม่ได้จ่ายค่าไฟ

Cut off  ตัด (ไฟฟ้า น้ำ อินเตอร์เน็ท ฯลฯ)

The power went out. ไฟดับ (อดีต)

The power is out. ไฟดับ (ตอนนี้)

Water bill  บิลค่าน้ำ

Internet bill  บิลค่าอินเตอร์เน็ท

My internet bill is due tomorrow.  

บิลค่าอินเตอร์เน็ทถึงกำหนดจ่ายพรุ่งนี้

Due  ถึงกำหนด

Cell phone bill / Phone bill / Mobile phone bill  ค่าโทรศัพท์มือถือ

Credit card bill  บิลค่าบัตรเครดิต

I’m in so much debt.  ฉันเป็นหนี้มากมาย

Debt  (เด็ท) ไม่ออกเสียง B) หนี้สิน

Doubt  (เดาทฺ) ความสงสัย

Mortgage (โม้เออรฺ-กิดจฺ ไม่ออกเสียงตัว t) ค่าผ่อนบ้าน

I pay my mortgage on the 5th of every month.  

ฉันจ่ายค่าบ้านทุกวันที่ห้าของเดือน

Facebook Google Twitter


เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับอาจารย์อดัม

แพ็กเกจออนไลน์

คอร์สแพ็กเกจรายปี 5 คอร์ส พร้อมส่วนลด

คอร์สแพ็กเกจรายปี
5 คอร์ส พร้อมส่วนลด

... ... ... ... ... ...
1
คอร์ส งู ๆ ปลา ๆ
฿1,250
2
คอร์สดำน้ำตื้น
฿1,000
3
คอร์สชัดเวอร์
฿1,300
4
What's Up, Thailand?!
฿1,150
5
Phrasal Verbs
฿2,000
ยอดรวม
ลด ฿500 เหลือเพียง 
฿6,700
฿6,200
 • 29 ชั่วโมง
 • 56 บทเรียน
 • พร้อมบททดสอบท้ายบท
 • 1000+ ประโยคที่ใช้ได้จริง
 • 365 วันใช้งาน
 • ดูได้ไม่จำกัดครั้ง

คอร์สแพ็กเกจครึ่งปี 5 คอร์ส พร้อมส่วนลด

คอร์สแพ็กเกจครึ่งปี
5 คอร์ส พร้อมส่วนลด

... ... ... ... ... ...
1
คอร์ส งู ๆ ปลา ๆ
฿1,250
2
คอร์สดำน้ำตื้น
฿1,000
3
คอร์สชัดเวอร์
฿1,300
4
What's Up, Thailand?!
฿1,150
5
Phrasal Verbs
฿2,000
ยอดรวม
ลด ฿800 เหลือเพียง 
฿6,700
฿5,900
 • 29 ชั่วโมง
 • 56 บทเรียน
 • พร้อมบททดสอบท้ายบท
 • 1000+ ประโยคที่ใช้ได้จริง
 • 180 วันใช้งาน
 • ดูได้ไม่จำกัดครั้ง

คอร์สแพ็คเกจรายปีทุกคอร์ส 8 คอร์ส พร้อมส่วนลด

คอร์สแพ็คเกจรายปีทุกคอร์ส
8 คอร์ส พร้อมส่วนลด

... ... ... ... ... ... ... ...
1
คอร์ส งู ๆ ปลา ๆ
฿1,250
2
คอร์สดำน้ำตื้น
฿1,000
3
คอร์สชัดเวอร์
฿1,300
4
What's Up, Thailand?!
฿1,150
5
English Makeover 1
฿1,050
6
English Makeover 2
฿ 950
7
Hello, Grammar
฿1,350
8
Phrasal Verbs
฿2,000
ยอดรวม
ลด ฿2,050 เหลือเพียง 
฿10,050
฿8,000
 • 46.5 ชั่วโมง
 • 77 บทเรียน
 • พร้อมบททดสอบท้ายบท
 • 1000+ ประโยคที่ใช้ได้จริง
 • 365 วันใช้งาน
 • ดูได้ไม่จำกัดครั้ง