ซ่อม กู้ข้อมูล รับประกัน อย่าลังเล ใช้เวลา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

รายละเอียดการแก้ไขปัญหา

recover hard drive กู้ข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์

maximum cost ราคาสูงสุดที่ต้องจ่าย

minimum cost ราคาต่ำสุดที่ต้องจ่าย

I will recover the data. / I will back up the data. ฉันจะกู้ข้อมูลคืนให้


ถามระยะเวลาการซ่อม

When will it be ready? มันจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อไร

How long will it take? ใช้เวลานานแค่ไหน

It will be ready by five o’clock. มันจะเสร็จภายในห้าโมงเย็น

It will take one hour. มันจะใช้เวลา 1 ชั่วโมง


บอกราคาและการรับประกัน

It is three hundred Baht with a one-month warranty.

ราคา 300 บาท พร้อมรับประกัน 1 เดือน

one-year warranty รับประกัน 1 ปี

three-month warranty รับประกัน 3 เดือน

It is free of charge. ไม่คิดค่าใช้จ่าย

It is free for you. ไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับคุณ


คำกล่าวบอกลา

Thank you very much. ขอบคุณมาก

Have a nice day. ขอให้มีวันที่ดี

Have a nice trip. ขอให้มีวันที่ดี

If you have any questions, feel free to call me. 

ถ้าคุณมีคำถาม โทรหาผมได้เลย


You can call me if you have any questions.

โทรหาผมได้ทุกเมื่อหากคุณมีปัญหา


Don’t hesitate to call me. 

อย่าลังเลที่จะโทรหาผม


คำศัพท์ที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์ 

hardware ฮาร์ดแวร์

software ซอฟต์แวร์

fix / repair ซ่อม

backup การสำรองข้อมูล

motherboard / mainboard แผงวงจรหลักในคอมพิวเตอร์

CPU (Central Processing Unit) หน่วยประมวลผลกลาง 
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม