ซ่อมแซม บอกปัญหาได้มั้ย แก้ปัญหา กู้คืน ไม่คุ้ม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

electronics อิเล็กทรอนิกส์ (เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้า)

microprocessor ไมโครโปรเซสเซอร์ (หน่วยประมวลผลกลางขนาดเล็ก)

Universal Serial Bus (USB) ยูเอสบี

External hard drive อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์จากภายนอกได้

thumb drive อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพาขนาดเท่านิ้วโป้ง

flash drive / USB drive / easy drive / removable drive


การทักทายและสอบถามเบื้องต้น


Can I help you?

ฉันช่วยอะไรคุณได้ไหม


May I help you? 

ให้ฉันช่วยอะไรคุณไหม


How can I help you? / How may I help you? 

ฉันช่วยคุณอย่างไรได้บ้าง


Can you tell me what the problem is? 

คุณสามารถบอกผมได้ไหมว่าปัญหาคืออะไร


Can you tell me what’s wrong with it?

คุณสามารถบอกฉันได้ไหมว่ามันผิดปกติตรงไหน


รายละเอียดการแก้ไขปัญหา

There might be something wrong with… 

อาจจะมีปัญหากับ…


There might be a problem with… 

อาจจะมีปัญหากับ...


เช่น There might be something wrong with your hard disk. ฮาร์ดดิสก์อาจจะมีปัญหา


I will fix the… / I will fix your… ฉันจะซ่อม...

เช่น I will fix your hardware.

ฉันจะซ่อมฮาร์ดแวร์ของคุณ

หรือใช้ 

It’s not worth repairing. / It’s not worth fixing. 

มันไม่คุ้มที่จะซ่อม


repair กับ fix ใช้แทนกันได้ในความหมายว่า ซ่อมแซม แต่ถ้าเป็นคำว่าแก้ไขจะต้องใช้ fix เช่น I'll fix the problem. ฉันจะแก้ปัญหา (ไม่ใช่ I'll repair the problem.)


hard disk partition การแบ่งพื้นที่ในฮาร์ดดิสออกเป็นส่วนๆ

recover กู้คืนหรือทำให้กลับสู่สภาพเดิม


คำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

PC or personal computer คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

desktop คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

laptop คอมพิวเตอร์แบบพกพา

hard drive storage ที่เก็บข้อมูล 
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม