เติมน้ำมัน เติมเต็มถัง เชื้อเพลิง บริการตัวเอง ถังดับเพลิง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Welcome to pump 

เชิญเติมน้ำมัน ไม่ได้แปลว่ายินดีต้อนรับสู่ปั๊มน้ำมัน


เช่น You’re welcome to try it on.

คุณสามารถลองใช้ได้


You’re welcome to join us for dinner.

 เชิญร่วมรับประทานอาหารเย็นกับเรา


DIY = do it yourself 

ทำด้วยตัวเอง

self-service 

บริการตนเอง


pump (v.) 

ปั๊มลมหรือของเหลว สูบ ถ้าเป็นคำนามคือหัวจ่ายน้ำมัน


I am pumped = ฉันตื่นเต้น


gas station(ใช้ใน US) / petrol station (ใช้ใน UK) 

ปั๊มน้ำน้ำมัน / สถานีจ่ายน้ำมัน


gasoline = gas (n.) น้ำมัน


train station (n.) สถานีรถไฟ

bus station (n.) สถานีรถบัส

station (n.) สถานี


solar (adj.) แสงแดด สุริยะ

lunar (adj.) เกี่ยวกับพระจันทร์


oil (n.) น้ำมันทำอาหาร

fuel (n.) น้ำมันเชื้อเพลิง 

ระวังออกเสียงผิดเป็น fool คนโง่ หรือ few เล็กน้อย

เช่น a few people คนสองสามคน


gas (gasoline) / petrol (petroleum) (n.)

น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทหนึ่ง คนไทยมักเรียกว่า น้ำมันเบนซิน


fire extinguisher (n.) ถังดับเพลิง

natural gas (n.) ก๊าซธรรมชาติ

pass gas = fart (n.) การผายลม


fill up เติมให้เต็ม

fill up the tank เติมเต็มถัง

fill it up เติมเต็มถัง
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม