อย่าเหมารวม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Stereotype แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร

Stereotype การเหมารวม

Stereotype (n./v.)  การเหมารวมถึงลักษณะนิสัยของคน

โดยดูจากคุณสมบัติทั่วไป (เพศ เชื้อชาติ ฯลฯ) ซึ่งอาจไม่เป็นความจริงเสมอไป

Examples of common stereotypes:
ตัวอย่างคำพูดแบบเหมารวม:

Asians have high IQs.  คนเอเซียมีไอคิวสูง

Asians are smarter than most in Math and Science.
เด็กเอเซียเก่งกว่าคนส่วนมากในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

African Americans can dance.  คนอเมริกันผิวดำเต้นเก่ง

Caucasians can’t dance.  คนขาวเต้นไม่เป็น

You want me to prove it?  จะให้ผมพิสูจน์ให้ดูมั้ยล่ะ

The French are romantic.  ชาวฝรั่งเศสเป็นคนโรแมนติก

The Irish are alcoholics.  คนไอริชติดสุรา

Italians are good lovers.  ชาวอิตาเลียนเป็นนักรักที่ดี

That’s an incorrect stereotype.  นั่นเป็นการพูดเหมารวมที่ไม่ถูกต้อง
(ในที่นี่ Stereotype เป็นคำนาม)

Don’t stereotype.  อย่าเหมารวม (ในที่นี้ stereotype เป็น verb)

Women are often stereotyped as bad drivers.
ผู้หญิงมักจะได้รับการเหมารวมว่าขับรถไม่เก่ง

Generalize (V.)  การพูดแบบรวมๆทั่วๆไป

Don’t over-generalize.  อย่าเหมารวมมากไปคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม