กาก อ่อนหัด กระจอก โหลยโท่ย เชยระเบิด มุกแป้ก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

“กาก” คำนี้ถ้าแปลตรงตัวจะหมายถึง “ของเหลือ” 
ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า scum ที่แปลว่า คราบ 
และถ้าจะใช้เป็นคำสแลงในการต่อว่าผู้อื่นว่าเป็นคนไม่ดี เราจะพูดว่า 
You’re a scum bag. หรือ You’re a dirtbag. 
เป็นคำพูดที่ไม่เพราะเท่าไหร่แต่ไม่ได้ถือว่าหยาบมาก

ส่วนคำว่า “กาก” คำสแลงที่วัยรุ่นนิยมใช้กันในปัจจุบันที่หมายถึง ของไม่ดี, คุณภาพต่ำ 
เช่น เราซื้อโน้ตบุคมาเครื่องหนึ่งแต่ใช้ไปแล้วไม่ค่อยดี เสียบ่อย 
อยากจะบอกว่ามือถือเครื่องนี้กากมาก 
เราจะใช้คำว่า sucky หรือ ghetto ที่แปลว่า สลัม แต่ใช้เป็นคำคุณศัพท์ได้ เช่น 
This cell phone is so ghetto.
มือถือเครื่องนี้กากมาก

               คำอื่น ๆ ที่หมายถึง กาก กระจอก หรือโหลยโท่ยได้แก่ 
crappy, sucky, crummy, shitty  และ lousy 
ซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคำหยาบมาก สามารถนำไปใช้กับเพื่อนสนิทได้ 
หรือคำว่า subpar ที่แปลว่า ไม่ถึงมาตรฐาน, ต่ำกว่ามาตรฐาน 
เช่น ทีวีเครื่องเก่าที่บ้านเริ่มใช้การไม่ได้แล้ว…
It’s subpar.
It’s ghetto.
It’s crappy.
 It’s crummy.
It’s lousy. 
ใช้ได้หมด

ส่วนอ่อนหัดก็ใช้ noob, newb, nooby, หรือ  newby

เชยระเบิด

Out of date / Outdated / old-fashioned ล้าสมัย


It’s old news.  

มันเป็นเรื่องเก่าไปแล้ว


lame (adj.) เฉิ่ม (ตลก) ฝืด

That joke was super lame.

มุกนั้นเฉิ่มมาก

That joke totally flopped!

มุกแป้ก, มุกฝืด

คำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับเชย

cool, awesome, great, excellent, creative, original, modern, up-to-dateคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม