นินทาลับหลัง ตีสองหน้า ไม่จริงใจ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

นินทาลับหลัง = to talk about somebody behind his/her back
Don't talk about me behind my back! อย่านินทาฉันลับหลัง
หรือสแลงที่ใช้ในปัจจุบันที่มีความหมายเดียวกันคือ 
Don't talk sh*t/crap behind my back!
หรือใช้คำว่า gossip ก็ได้เหมือนกัน เช่น
Don't gossip about me! อย่านินทาฉัน
ส่วน ตีสองหน้า ก็ใช้คำว่า two-faced
You shouldn't trust him 'cause he's two-faced. 
ไม่ควรไว้ใจเค้าเพราะเค้าเป็นคนตีสองหน้า
และสุดท้ายคำว่า ไม่จริงใจคือ insincere เช่น
He's an insincere person. 
เค้าเป็นคนที่ไม่จริงใจ

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

คุ้นเคย เคยชิน ชินแล้ว ปรับให้ชิน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ตบหัวแล้วลูบหลัง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

มีเหตุผล ไร้เหตุผล มั่วซั่ว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ลังเลใจ ไม่ต้องลังเลที่จะ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

On ออกเสียงว่า เอิน เหรอ ?!?

ต้องไปแล้ว ต้องรีบไปแล้ว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

อคติ ลำเอียง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Take for granted หมายความว่าอะไร