การเสนอหรือขอความช่วยเหลือ เป็นภาษาอังกฤษ

การเสนอหรือขอความช่วยเหลือ


May I help you? / Can I help you?  

ฉันช่วยอะไรคุณได้มั้ย


Do you need any help? / Do you need a hand?
คุณต้องการความช่วยเหลือบ้างมั้ย


What can I do for you?  

ฉันช่วยอย่างไรได้บ้าง


Is there anything I can help you with?  

มีอะไรจะให้ฉันช่วยมั้ย


Do you need a hand with that?  

ต้องการความช่วยเหลือกับสิ่งนั้นมั้ย


Do you need any help writing your essay?
ต้องการให้ฉันช่วยเขียนเรียงความมั้ย


Do you need any help doing that?  

ต้องการให้ฉันช่วยทำสิ่งนั้นมั้ย


Do you need any help carrying your bags?  

ต้องการให้ฉันช่วยยกกระเป๋าให้มั้ย


การขอความช่วยเหลือ


Help me! / Please help me.  

ช่วยด้วย!


Can you help me, please? / Can you give me a hand with this, please?
กรุณาช่วยฉันหน่อยได้มั้ย


สามารถใช้ Could, Would, กับ Will แทน Can ในการขอความช่วยเหลือได้Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

เรียนภาษาอังกฤษจากหนังเรื่อง The Stanford Prison Experiment

เกรงใจพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ยังตัดใจไม่ได้ คิดถึงเธอ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Get, Got ใช้อย่างไร

กาก อ่อนหัด กระจอก โหลยโท่ย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ไร้สาระ มีเหตุผล ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ญาติใคร แสดงตัวด่วน ! เศรษฐีหน้าใหม่ ดวงดีถูกแจ็คพ็อตพาวเวอร์บอล 1.8 หมื่นล้าน

Apology, Apologize, Sorry ใช้ต่างอย่างไร ? ขอโทษ ขอโทษแทน ขออภัย ให้อภัย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร