I'm so hot! ทะลึ่งรึเปล่า


Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ไม่เอาเครื่องใน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ปากหวาน ยกยอปอปั้น สำคัญตนผิด ยกหางตัวเอง ปากร้าย ปากหมา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ความรักทำให้เรารู้สึกเป็นเด็กอีกครั้ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

On, In กับ At ใช้อย่างไร

Used To กับ Ever ใช้ต่างกันอย่างไร

เปิด ปิด เปิดใจกว้าง ใจแคบ เพื่อนสนิท ใกล้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ใช้ห้องน้ำ ปวดฉี่ ปวดอึ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ ไม่ใช่ How do you think about