ซะเมื่อไหร่ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ซะเมื่อไหร่ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

You’re so beautiful. Not!
เธอสวยมากๆ ซะเมื่อไหร่!

This is so fun. Not!
เธอสวยมากๆ  ซะเมื่อไหร่!

Hey, I’m gonna give you a hundred dollars. Not! 
เฮ้ ฉันจะให้คุณ 100 ดอลล่าร์ ซะเมื่อไหร่!

Give me five. 
แปะมือกัน

I love you. Not! 
ฉันรักเธอ ซะเมื่อไหร่!

I’m just kidding. 
ฉันล้อเล่น

I’m just playing around. 
ฉันล้อเล่น

I’m just having a good time. 
ฉันล้อเล่น

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

วัฒนธรรมไทยกับอเมริกันต่างกันอย่างไรบ้าง

Could, Should, Would, Book, Good, Put, Sugar ออกเสียงอย่างไร

วันเกิดเดวิดเบ็คแฮม Everyday English 7

ให้กำลังใจ สนับสนุน ปลอบใจ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ประชด เหน็บแนม ตลกร้าย แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Get In, Get Out, Get On, Get Off ใช้อย่างไร

How About You? [Ep5] คุณชอบกินผักอะไรมากที่สุด ? What's your favorite vegetable?

7 คำที่แปลว่า อร่อย นอกจาก Delicious