สัตว์ทะเล ทิ้งของเรี่ยราด กลิ่น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์...


ความสูญเสียที่เกิดจากขยะพลาสติกในทะเลมีให้เห็นบ่อยๆ ทำให้สัตว์น้ำตายนับล้านตัวต่อปี 

ซึ่งปัจจุบันมีสัตว์ทะเลกว่า 180 ชนิด ที่กินพลาสติกในทะเลเข้าไป ทั้งแพลงตอนตัวเล็กๆจนถึงวาฬตัวใหญ่ยักษ์ อันเนื่องมาจากมนุษย์ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง โดยที่คิดว่าคนอื่นจะมาเก็บให้ ทั้งนี้สัตว์น้ำต่างๆไม่ได้ชอบกินพลาสติก แต่มีกระบวนการทางธรรมชาติที่ทำให้มันเข้าใจผิด เพราะพลาสติกในทะเลมักมีสาหร่ายมาเกาะ 

พวกแพลงตอนเลยมากินสาหร่าย และปล่อยกลิ่น Dimethyl Sulfide (DMS) ให้นกและสัตว์ทะเลเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอาหาร จึงเข้ามากินพลาสติกโดยไม่รู้ว่าเป็นอันตราย ส่วนพวกเต่าทะเลที่มักกินพลาสติกเข้าไป เพราะคิดว่าพลาสติกคือแมงกะพรุน อาหารอันโอชะของมัน พฤติกรรมการกินอาหารของสัตว์แต่ละชนิดเกิดจากวิวัฒนาการนับล้านปี 

เพื่อให้เหมาะสมกับธรรมชาติ แต่มนุษย์กลับทำลายระบบนิเวศจนรวนไปหมด จึงต้องขอร้องไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด


เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม

Plastic is killing marine animals by the millions. พลาสติกฆ่าสัตว์ทะเลนับล้านตัว marine animals 

สัตว์ทะเล freshwater animals 

สัตว์น้ำจืด Some people litter thinking someone else will come pick it up. บางคนทิ้งขยะเรี่ยราดโดยที่คิดว่าคนอื่นจะมาเก็บให้ litter (v.) ทิ้งของเรี่ยราด 

อ่านว่า ลิเดอรฺ (US) ลิเทอ (UK) Some birds and fish are attracted to plastic by its odor. นกและปลาบางชนิดถูกพลาสติกดึงดูดเพราะกลิ่นของมัน odor (n.) กลิ่น 

อ่านว่า โอ้วเดอรฺ หรือใช้ scent, smell Don't litter. 

อย่าทิ้งขยะเรี่ยราดคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม