คำทับศัพท์ที่ทำให้ฝรั่งงง


Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ทั้ง ๆ ที่ ถึงแม้ว่า แม้แต่ แม้แต่นิดเดียว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

George, Josh, และชื่อฝรั่งอืน ๆ ออกเสียงอย่างไร

ลองใจดู ลองคบหากันดู ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษจากหนัง American Ultra

What's up? แปลว่า หวัดดี ว่าไง หรือทำอะไรอยู่

Hang Out, Hang Up, Hang On แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร

-ture ไม่ได้ออกเสียงว่า เจ้อ

On, In กับ At ใช้อย่างไร