Never mind ไม่ได้แปลว่า ไม่เป็นไร

ในปัจจุบัน Never mind (เนะ-เฟอรฺ-มายนฺดฺ*) * เพิ่มเสียงก้องคือเสียง V 
ไม่ได้ใช้ตอบรับคำขอบคุณหรือคำขอโทษเหมือนคำว่า ไม่เป็นไร นะครับ ถ้าใช้แบบนี้ฝรั่งคงจะคิดว่าคุณสับสนนะครับ ที่จริงแล้วในกรณีนี้ถ้าอยากสื่อความหมายเหมือนคำว่า ไม่เป็นไร ก็สามารถใช้คำพูดดังต่อไปนี้ได้เลย
           1. It's nothing! (อิทฺสฺ นะติ*) ไม่เป็นไร
             * คือ Th ไม่ก้อง คลิกที่นี่เพื่อฟัง
           2. No problem! (โนว พรอ-เบลิม*) ไม่มีปัญหา
             *บล ควบกล้ำตามด้วยสระ เออะ โดยตัวสะกดคือ ม
           3. Not a problem! (นอดะ พรอ-เบลิม)
           4. No big deal. (โนว บิกฺ ดีลฺ) ไม่ใช่เรื่องใหญ่
           5. Don't worry about it. (โดนทฺ เวอรฺรี อะบาวดิท) 

           6. No worries! (โนว เวอะรีซฺ)
              เป็นต้นครับ
ทุกวันนี้ Never mind ก็จะใช้ในกรณีที่เราพยายามอธิบายอะไรแล้วผู้ฟังไม่เข้าใจ เราก็เลยบอกเขาว่า Never mind! ซึ่งหมายถึงประมาณว่าเราขี้เกียจที่จะอธิบายต่อแล้ว นะครับ เทียบได้กับคำว่า ช่างมันเถอะ หรือ ลืมมันซะ ซึ่งเราแปลเป็นไทยว่า  ไม่เป็นไร ก็ได้ แต่ไม่ใช่ ไม่เป็นไร ในกรณีที่จะตอบคำขอโทษหรือคำขอบคุณครับ  การใช้ Never mind ในกรณีนี้จะทำให้ผู้ฟังงงครับ You don’t understand? ไม่เข้าใจหรือ? งั้น Never mind! ๕๕๕

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

หูฝาด หูแว่ว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร mis- ใช้อย่างไร

Responsive image

ถือศีล ทำบุญ มีศีลธรรม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ ไม่ใช่ How do you think about

Responsive image

Then แปลว่าอะไร

Responsive image

ร้อนมาก ๆ โคตรร้อน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนอกจากแค่ So Hot

Responsive image

Compete, Competition, Competitive ใช้อย่างไร

Responsive image

น่าอิจฉา น่าปรารถนา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

อย่ามาดูถูกฉัน กับ ให้เกียรติฉันหน่อย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร