ไม่เกี่ยว ไม่เข้าเรื่อง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ฉันไม่เกี่ยวนะ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า

It has nothing to do with me.

It doesn't have anything to do with me.

ส่วน อันนั้นไม่เกี่ยวเลย ก็พูดว่า

That's got nothing to do with it.

ส่วน ไม่เข้าเรื่อง ก็คือ

It's irrelevant.

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันเปรียบเทียบสำเนียงกัน

Adjective กับ Adverb ใช้ต่างกันอย่างไร

Ketchup กับ Tomato Sauce ต่างกันอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษจากหนังเรื่อง The Stanford Prison Experiment

Speak Out 3

Yes, Yep, กับ Yeah ใช้ต่างกันอย่างไร

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

Will กับ Gonna ใช้อย่างไร แทนกันได้หรือไม่