ไม่เกี่ยว ไม่เข้าเรื่อง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ฉันไม่เกี่ยวนะ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า

It has nothing to do with me.

It doesn't have anything to do with me.

ส่วน อันนั้นไม่เกี่ยวเลย ก็พูดว่า

That's got nothing to do with it.

ส่วน ไม่เข้าเรื่อง ก็คือ

It's irrelevant.

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

นะครับ นะคะ ครับ ค่ะ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

เสียดายจัง เสียใจด้วย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

ชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันเปรียบเทียบสำเนียงกัน

Responsive image

ไวยากรณ์เป๊ะเวอร์ Drink, Drank, Drunk

Responsive image

อย่ามาดูถูกฉัน กับ ให้เกียรติฉันหน่อย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

แถ พูดไปเรื่อย อ้อมค้อม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

น่าทำ น่าลอง น่ากิน คุ้ม ควรค่า ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

Responsive image

อย่าเอาทั้งชีวิตของเราไปรอใครเลย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร