ผ้าอ้อม แพมเพิร์ส ผ้าอนามัย ไหมขัดฟัน น้ำยาบ้วนปาก แปรงสีฟัน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

goat แพะ

ghost ผี

Are you guys lost again? พวกคุณหลงทางอีกแล้วหรือ

I lost (the game). ฉันเล่นเกมแพ้

I am lost. ฉันหลงทาง


What are you looking for? กำลังหาอะไรอยู่

menstruation / period ประจำเดือน

menstruating มีประจำเดือน

เช่น She is on her period. / She is menstruating. 

เธอมีประจำเดือน


men ผู้ชายหลายคน

pad / sanitary napkin 

ผ้าอนามัย

tampon 

ผ้าอนามัยแบบสอด

napkin 

ผ้าเช็ดปาก 

paper napkin 

กระดาษเช็ดปาก

Pampers

ชื่อผ้าอ้อมสำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่ง

pamper (v.) ทะนุถนอม

diaper / nappy 

ผ้าอ้อมสำเร็จรูป


teeth ฟัน

teach สอน

tits หัวนม

toothbrush (n.) แปรงสีฟัน

brush teeth (v.) / brush your teeth (v.) แปรงฟัน

toothpaste ยาสีฟัน

dental floss (n.) ไหมขัดฟัน

floss ขัดฟัน

gargle (v.) กลั้วคอ

rinse (v.) ล้าง

mouthwash (n.) น้ำยาบ้วนปาก

เช่น You need some mouth wash? 

คุณต้องการน้ำยาบ้วนปากใช่ไหม

เช่น

I rinse my mouth with mouthwash in the evening.

ฉันล้างปากด้วยน้ำยาบ้วนปากตอนเย็น

I gargle with saltwater when I have a sore throat.

ฉันกลั้วคอด้วยน้ำเกลือเวลาที่ฉันเจ็บคอ
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม