ขอโทษแทน โทษคนอื่น โยนความผิด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ขอโทษแทน โทษคนอื่น โยนความผิด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

I'm sorry/I apologize for my friend's actions/words.
ขอโทษแทนคนอื่น(เพื่อน)

to place the blame on other people
โยนความผิดให้คนอื่น 

to blame other people
โทษคนอื่น

He/She never admits when he's/she's wrong.
ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิด/ไม่เคยสำนึกผิด

I don't accept the truth.
ไม่ยอมรับความจริงคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม