เลิกงาน ลาออกจากงาน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

So it's over, it's finished and I quit. 

มันจบแล้ว มันเสร็จสิ้น และผมลาออก


Quit เลิก ลาออก

เช่น He quit his job. เขาลาออกจากงาน


Get off เลิกงาน

เช่น What time do you get off work? คุณเลิกงานกี่โมง

I get off work at 5 pm. ฉันเลิกงานตอน 5 โมงเย็น
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม