ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวต้มมัด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์...


ปัญหาข้าวเหนียวราคาแพงเกือบ 2 เท่า จากปกติซื้อถุงละ 5 บาท แต่ตอนนี้ต้องซื้อถุงละ 10 บาท

บางร้านไม่เพิ่มราคาก็จะให้ปริมาณน้อยลง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง ส่งผลให้ผลผลิตออกมาน้อย ข้าวเหนียวขาดแคลน

ชาวนาเอามาขายให้โรงสีน้อยลง ข้าวเหนียวจึงหายออกจากระบบกว่า 90% 

ทำให้ราคาข้าวเหนียวปรับสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

ส่งผลกระทบกับเมนูข้าวเหนียวยอดฮิตต่างๆ ทั้งข้าวเหนียวหมูปิ้ง, ข้าวเหนียวมะม่วง, ข้าวต้มมัดเรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม

The price of sticky rice has almost doubled. ราคาข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า sticky rice 

ข้าวเหนียว has doubled 

เพิ่มสองเท่า Are sticky rice bags shrinking? ถุงข้าวเหนียวหดหรือเปล่า A drought has caused shortages of the Thai staple. ภัยแล้งทำให้เกิดความขาดแคลนของสินค้าสำคัญชนิดนี้ drought (n.) ภัยแล้ง 

อ่านว่า ดราวทฺ shortage (n.) ความขาดแคลน 

อ่านว่า โช่ร์ถิจ staple (n.) ลวกเย็บกระดาษ, สินค้าสำคัญ 

อ่านว่า สเต้เผิ่ล Mango sticky rice 

ข้าวเหนียวมะม่วง Grilled pork with sticky rice 

ข้าวเหนียวหมูปิ้ง Banana wrapped in sticky rice 

ข้าวต้มมัดคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม