หน้ากลม หน้ารูปไข่ หน้าเหลี่ยม เครื่องสำอาง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

cosmetics เครื่องสำอาง

cosmetics / makeup department แผนกเครื่องสำอาง


put on makeup / do makeup / wear makeup  = แต่งหน้า

เช่น I didn’t have time to do my makeup this morning. 

ฉันไม่มีเวลาแต่งหน้าเลยเช้านี้

She wears a lot of makeup.  

เธอแต่งหน้าเยอะมาก


รูปทรงต่างๆ

oval-shaped face / oval face

 หน้ารูปไข่


oval วงรี


circle วงกลม

round กลม

round face หน้ากลม


square สี่เหลี่ยม ทรงสี่เหลี่ยม

square face หน้าทรงเหลี่ยม

rectangular เป็นมุมฉาก

rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า


foundation 

การรองพื้น

powder puff 

พัฟ ฟองน้ำเกลี่ยรองพื้น

face powder 

แป้งรองพื้น

eyebrow pencil 

ดินสอเขียนคิ้ว

eye shadow 

เครื่องสำอางใช้ปัด หรือทาบนเปลือกตาใต้คิ้ว

glitter 

ระยิบระยับ


horizontal แนวนอน 

มาจากคำว่า horizon เส้นขอบฟ้า 

vertical แนวตั้ง


cheek แก้ม

cheeky ทะเล้น


brush (n.) แปรง 

brush (v.) ใช้แปรงฟัน หวีผม ทาด้วยแปรง

blush หน้าแดง

blush-on แป้ง หรือครีมทาสีแก้ม


There you go. 

(สำนวน) เห็นไหม บอกแล้ว


wrinkles (n.) รอยเหี่ยวย่น

wrinkled (adj) = ซึ่งมีรอยย่น


freckles = กระ

freckled (adj.) = เต็มไปด้วยกระ

He has a lot of freckles. = เขามีกระเยอะมาก

She has a freckled face. = เธอมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยกระ


melasma = ฝ้า


zits / acne / pimple = สิว

ระวังออกเสียง zits ผิดเป็น sit = นั่ง
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม