Silly กับ Stupid ต่างกันอย่างไร

คำว่า silly (adj.) ซิล-ลี ไม่แรงเท่าคำว่าโง่ครับ จริงๆน่าจะแปลประมาณว่า ไร้เหตุผล ไร้วิจารณญาณ หรือ ขาดการวิเคราะห์นะครับ เช่น 
I made a silly error. (อาย เมดฺ อะ ซิลฺลี เอ๊ะเรอร) 
ผมทำผิดพลาดเพราะไม่ได้ใช้วิจารณญาณ 
หรือ silly อาจจะหมายถึง น่าอาย เช่น
I feel silly wearing this hat. (อาย ฟีลฺ ซิลฺลี เวะริง *ดิส แฮทฺ *Th ก้อง)
ผมรู้สึกอายกับการใส่หมวกนี้
stupid (adj.) สดูปิดฺ แปลว่า โง่ หรือ งี่เง่า ซึ่งแรงกว่า silly แน่นอน ดังนั้นคงต้องใช้วิจารณญาณในการใช้งานคำว่า stupid ไม่งั้นอาจจะ make a silly error ๕๕๕

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ไม่น่าทำลงไปอย่างนั้นเลย

เรียนภาษาอังกฤษจากหนังเรื่อง Vacation

ว่าง ยุ่ง ไม่ว่าง โสด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

มันเขี้ยว โอ้เอ้ ทะเล้น ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้าง

Aboard กับ Abroad ต่างกันอย่างไร, ตั้งใจ มุ่งมั่น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Freak, Freak Out, Freaky, Freaking แปลว่าอะไรเหรอ และใช้ยังไงกันแน่

ขี้อ้อน ร้อนตัว เรียกร้องความสนใจ หายกัน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ไปเที่ยวกรุงโตเกียวและเจอกก็อดซิลล่ากัน !! Let's go see Godzilla in Tokyo!