ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง

I don’t speak English that well.  

ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเท่าไหร่


I speak English well. / He speaks English well.
ฉัน/เขาพูดอังกฤษเก่ง


My English isn’t that good.  

ภาษาอังกฤษฉันไม่ค่อยดี


I’m still practicing.  

ฉันยังฝึกอยู่


Slow down, please. 

 โปรดพูดช้าลงหน่อย


Could you please speak more slowly?

Could you please speak slower?

คุณพูดให้ช้าลงหน่อยได้มั้ย


I can’t keep up with what you’re saying.  

ฉันฟังที่คุณกำลังพูดไม่ทัน


You’re speaking too fast. 

คุณกำลังพูดเร็วเกินไป

คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม