แม็ก ที่เย็บกระดาษ ตุ๊ดตู่ ยางลบ ที่เจาะรู แฟ้ม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

stationery shop 

ร้านขายเครื่องเขียน

stapler 

แม็ก ที่เย็บกระดาษ

staple (v.) 

เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ

เช่น Please return the stapler after you staple your papers.

กรุณาช่วยคืนที่เย็บกระดาษหลังจากที่เย็บกระดาษเสร็จแล้ว

staples ลวดเย็บกระดาษ


hole punch / hole puncher ที่เจาะรูกระดาษ

punch 

(v.) ต่อย เจาะรู (n.) น้ำผลไม้รวม

เช่น He punched me in the face because I drank his punch.

เขาต่อยหน้าฉัน เพราะว่าฉันดื่มน้ำผลไม้รวมของเขา


rubber (UK) ยางลบ 

(US slang แปลว่า ถุงยางอนามัย)

eraser (US) ยางลบ

robber โจร

whiteout pen / correction pen 

ปากกาลบคำผิด

file / folder แฟ้ม
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม