การแต่งงานของเพศเดียวกัน เสรีภาพ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์... 


โรงเรียนมัธยมที่ไต้หวันให้นักเรียนชายใส่กระโปรงไปเรียน หวังทลายกรอบทางเพศในสังคม

 ที่โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในไต้หวัน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสในวันสถาปนาโรงเรียน 

และได้อนุญาตให้นักเรียนชาย ใส่กระโปรงเพื่อแสดงสิทธิเสรีภาพทางความคิด ไม่ต้องอยู่ในกรอบทางเพศที่สังคมกำหนด


 ซึ่งมีรายงานว่านักเรียนชายกว่า 10 คน ใส่กระโปรงมาร่วมในงานนี้ 

รวมถึงศิษย์เก่าบางส่วนที่ไปสวมกระโปรงแสดงความเคลื่อนไหวใหญ่บนถนนในเมืองด้วย

 เรื่องนี้อาจเกี่ยวกับที่ไต้หวัน จะมีการลงคะแนนเสียงเรื่องการแต่งงานของเพศเดียวกันในสภา ถ้าผ่าน ไต้หวันจะกลายเป็นประเทศแรกในเอเชีย ที่อนุญาตให้มีการแต่งงานของเพศเดียวกัน

 เรื่องนี้เป็นที่หนักใจของประธานาธิบดีไต้หวัน เพราะตอนหาเสียงได้บอกประชาชนว่าจะผลักดันกฎหมายนี้ให้ผ่านให้ได้ 

แต่การลงประชามติปรากฎว่า คนไต้หวันกว่า 2 ใน 3 ไม่เห็นด้วย

 

เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม


Taiwanese students are challenging gender stereotypes. 

นักเรียนไต้หวันหวังทลายกรอบทางเพศในสังคม


stereotype (n.) 

การเหมารวมว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีลักษณะเหมือนกัน


All Thais like spicy food. 

คนไทยทุกคนชอบอาหารที่เผ็ด


They want freedom of expression. 

พวกเขาต้องการเสรีภาพในการแสดงออก


freedom (n.) เสรีภาพ 

อ่านว่า ฟรี่เดิ่ม


If it passes, Taiwan will become the first country in Asia to allow same-sex marriage. 

ถ้าผ่าน ไต้หวันจะกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียที่อนุญาตให้มีการแต่งงานของเพศเดียวกัน


same-sex marriage 

การแต่งงานของเพศเดียวกัน


Will it pass? 

มันจะผ่านไหมคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม