ช่วยชีวิต รถไฟ รถไฟใต้ดิน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? Get On, Get Off, Get In, Get Out ใช้อย่างไร ?

He saved the lives of 85 people on the subway tonight.

คืนนี้ เขาช่วยชีวิตผู้โดยสารรถไฟใต้ดินไว้ 85 คน

 to save someone's life ช่วยชีวิตคนอื่น, ช่วยให้รอด


He takes the subway to work every day.  

เขาขึ้นรถไฟใต้ดินไปทำงานทุกวัน

subway/underground (n.) รถไฟใต้ดิน


The passenger is getting on the train.  

ผู้โดยสารกำลังขึ้นรถไฟ


การขึ้นและลงยานพาหนะที่มีขนาดเล็กกว่ารถเมย์ก็จะใช้ get in/ get out of

หรือสรุปง่าย ๆ ว่าถ้าต้องก้มหัวเข้าไปก็ใช้ get in กับ get out of ได้

Get in the car/taxi/truck/van.

ขึ้นรถเก๋ง/แท็กซี่/รถกระบะ/รถตู้

Get out of the car/taxi/truck/van.

ลงจากรถเก๋ง/แท็กซี่/รถกระบะ/รถตู้


ส่วนยานพาหนะที่เป็นขนาดรถเมย์ขึ้นไปก็มักใช้ on 

I'm on the bus/train/airplane/boat. 

ฉันอยู่บนรถเมล์/รถไฟ/เครื่องบิน/เรือ

แต่ถ้าอยากเน้นว่าอยู่ข้างในก็ยังใช้ in ในกรณีเหล่านี้ได้เช่นกัน


การขึ้นและลงยานพาหนะที่มีขนาดรถเมย์ขึ้นไปก็จะใช้ get on/get off

Get on the bus/train/airplane/boat. 

ขึ้นรถเมล์/รถไฟ/เครื่องบิน/เรือ

Get off the bus/train/airplane/boat. 

ลงจากรถเมล์/รถไฟ/เครื่องบิน/เรือ


ส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ get on/get off the motorcycle  

ถ้าจะ get in a motorcycle ก็ต้องตัวเล็กมากเพราะหมายถึงเข้าไปใต้เบาะนั่ง 555


In, On, At, Get In, Get On, Get Out, Get Off ใช้อย่างไรกันแน่ ???คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม